www.alternativ-velvaere.dk © 2012

Børn

Børne behandlinger 0-6 år

 

Allerede når vi bliver født, kan kroppen blive stresset af en lang og hård fødsel, når der vrides og trækkes i den lille krop for at frigøre den. Selv om det er naturligt, kan det give svære og langvarige skader, og det kan være svært for forældre at finde ud af, hvad der kan hjælpe på den lille ny. Men de hyppigste følgevirkninger er:

  • Kolik og fordøjelsesproblemer
  • Motoriske- og indlærings problemer
  • Hovedpine
  • Stress
  • Søvnproblemer
  • Hyperaktivitet og ADHD (damp)
  • Tourette Syndrom
  • Autisme
  • Psykiske problemer

 

Kranio sakral terapi til børn under 6 år omfatter særlige teknikker, og det tager ca. 15 min for en behandling. Børn er nemme at se og føle ændringer på da de ofte bliver meget afslappede og få behandlinger kan rette op på skaden.

 

Børn kan nogle gange have svært ved at fortælle, hvor det gør ondt. Hvis de f.eks. har haft en spænding i korsbenet siden fødslen, ved de ikke, hvordan det ville mærke uden denne spænding.
Men børn kan give udtryk for ubehag på mange forskelige måder og desværre kan det udskille sig i udvikling både fysisk men også psykisk. Det er vigtigt, at vi som forældre opfatter disse signaler og prøver at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dem. De fleste børn er glad for at få kranio sakral terapi, da det giver dem en enorm ro og de får lov at koble fra i hverdagslivet, første gang bruger jeg meget tid på at få barnets tillid og der vil aldrig være ”skrig og skrål” for så tager vi blot en snak om legetøj, børnehave osv. og prøver igen ugen efter med behandling.